190 000. Толкова се очаква да бъдат свободните работни места за тази година