Съдийската колегия на ВСС изслушва Сарафов по казуса с Нотариуса