Президентът сезира КС за комисията за Конституцията