Карадайъ след консултациите: Политическата конюнктура диктува да имаме евроатлантическо управ