Председател на РФК-Пловдив: В аптеките има недостиг на лекарства