Благотворителен бал по инициативата „Подкрепи една мечта” на президента и съпругата му