Доц. Милен Михов: ОП не можем да бъдем в ролята на игнориран партньор