Установиха африканска чума и в свинефермата в Бръшлен