Бизнесът и синдикатите със сближени позиции за мерките срещу кризата