Серия нарушения на мястото, където токов удар уби дете