Магията, която свързва проговарянето и прохождането: „Ох, на мама!“, каза мама (Част 2)