ИЗТОЧВАНЕ НА ТЕЛК? Здрави деца от Северозапада освидетелствани като глухонеми