Липсата на средства изкарва туроператорите на протест