Само на 17, а вече щастлива майка: историята на Моника