Д-р Ваньо Шарков: Децата в България умират повече отколкото в ЕС