Заявленията за гласуване в чужбина могат да се подават електронно от 23 април