Защо експлоадираха европейските електроенергийни борси?