В ЦИК изтеглиха номерата на бюлетините на партиите за парламентарнитет избори