Българско медицинско изобретение в борба с COVID–19