Македонски филм представя българите в крайно негативна светлина