В "Софиямед" е имало неспазване на медицински стандарти