Парламентът прие окончателно промените в Конституцията