ЖИВЕЙ ЧИСТО, МИСЛИ ЗА СОФИЯ: Кампания за разделно сметосъбиране