„Стефан е сухар и е скучен“ – какво предизвика тези коментари в Къщата на VIP Brother