ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Намаляване на грантовете с 50 мрлд. евро за сметка на заемите (ВИДЕО)