Без Митрофанова и посланика на Беларус на първото заседание на парламента