Д-р Колчаков: В болниците всяко свободно легло се заема веднага