МВР за новите лични карти: ще ги издаваме по-бързо и с по-голяма защита