Опасност от потоци лава и падащи скали: Вулкан изригна в Япония