"ГЛАДНА" НАУКА: Химик от БАН работи и като акушерка