Има изтичане на петролни продукти в района на кораба "Вера Су"