Честен ли е разказът за спасяването на евреите в България?