Игри на волята: България (21.11.2019) - част 3: Поводи за радост при Славяните