Защо лекарка със сирийски произход,но родена в София, няма българско гражданство?