Чечения забрани много бързата и много бавната музика