Всички членове на Управителния съвет на Български спортен тотализатор са сменени