Нов закон в Тексас забранява подкрепа в университетите за малцинствата и ЛГБТИ