Донев: Има наложени глоби за нелоялни търговски практики