Системата за проверка на COVID-сертификатите стартира от 1 юли