109 са вече жертвите след изригването на вулкана Фуего