Дистанционно обучение за 20-те деца под карантина в Пловдив