БЕХ ще тегли заем, за да се издължи на т.нар. американски централи