Евандро: Щастлив съм за гола, но трябва да работим повече