Интерконекторът Гърция-България е обща цел и за двете страни