Защо в София трябва да има защитена стая за употреба на наркотици