Петко Петков: Не трябва да се правят генерални изводи от един мач