„Другата игра” на Каранга – за бедността, религията и победата над живота