Творческата равносметка за 47-ия парламент: Много загубено време и загубени битки