Автобуси на близо 40 години превозват деца до училище