След дълги преговори: Подписаха анекса към Националния рамков договор